Tavle

Byvandringer kan være spennende og interessant. Mange finner det spennende å reise til andre land for å oppleve andre kulturer.

Vi studerer butikkvinduene, kikker på moskeene, ser de gamle arbeiderboligene og hører mange fremmede språk og leser plakater på ukjent skriftspråk.

Teksten over er hentet fra nettsidene til Oslo guidebureau. Det er bare å innse at store deler av Oslo fremstår mer og mer som et annet land. Antagligvis mer likt Midtøsten enn resten av Norge.

Transformeringen av Oslo kalles multikultur, men eneste religiøse hus som blir nevnt i annonsen til Oslo guidebureau er moskéer. Det forteller nok en del om hvor vi er på vei.