Meget tyder på, at de muslimske masseoverfald på tyske kvinder nytårsnat kan komme til at udgøre et før-og-efter i det hidtil overordentligt politisk korrekte Tyskland. Det skyldes ikke alene de grove seksuelle overfald – dem har der været masser af igennem mange år, de har blot ikke fået den omtale, som den slags forbrydelser fortjener, men er blevet fortiet og bortforklaret.

Mange kvinder har af skam undladt at anmelde forsøg på– og fuldbyrdede voldtægter. Myndighederne har givet udtryk for, at kvinderne selv var ude om det, fordi de klædte og opførte sig for ”udfordrende” over for asylsøgere. Og de artige og systemkonforme medier har fulgt trop. Omtale af muslimske voldsmænd passede ikke ind i det lyserøde billede, de ledende elektroniske og trykte medier med flid har tegnet gennem mange år.

Disse ledende medier – på tysk ”Leitmedien” – er i længere tid og på det allerseneste i forstærket grad blevet kaldt ”Lügenmedien”. Det er en skrap betegnelse, men er den forskrap? Hvis man ser på disse mediers adfærd i ”flygtningekrisen”, er det vanskeligt at afvise betegnelsen.

De har gennem lang tid ikke alene afvist at tage den tyske befolknings uro over udviklingen alvorligt. De har ligesom de ledende politikere ligefrem hånet og udskammet befolkningen. Studieværter af begge køn har f.eks. afsluttet reportager, hvor foruroligede borgere er kommet til orde, med et nedladende smil og et hovedrystende udtryk: ”Ja, was soll man dazu sagen!”

En chefredaktør for den store Süddeutsche Zeitung, som er en slags tysk Politiken, mødte harmdirrende op i et tv-studie med en stak breve fra læsere, som frygtede for deres lands fremtid efter kansler Merkels letsindige invitation til alle om at komme til Tyskland. Chefredaktørens forargelse gjaldt ikke sammenbruddet af lov og orden, som de illegalt ankommende menneskemasser forvoldte, eller de endnu alvorligere konsekvenser på længere sigt. Han spruttede derimod af forarget raseri over sine landsmænds berettigede ængstelse.

I Tyskland er de politisk korrekte medier gået så langt i hysterisk had til ”racister” og ”fascister” som til at beskylde borgerbevægelsen Pegida for at have myrdet en sort flygtning, selv om den pågældende faktisk blev slået ihjel af andre flygtninge. En chefredaktør har omtalt modstandere af regeringens politik som ”Dreck”, dvs. lort. Lenin brugte samme udtryk om politiske modstandere.

Medierne har som i Sverige været i nøje samklang med myndighederne og L-politikerne. (Læserne kan selv afgøre, om ”L” skal stå for ”ledende” eller ”løgne”). Merkel har på et offentligt møde skammet en yngre kvinde ud, som havde spurgt, om ikke den tyske regering også havde et ansvar for den hjemmehørende tyske befolkning. Da nogle forskruede ballademagere, såkaldte ”anti-fascister”, der opfører sig som nazistiske bøller, havde angrebet en fredelig borgerdemonstration, fordømte den socialdemokratiske partiformand og vicekansler Sigmar Gabriel borgerne og kaldte dem i en ophidset tale for ”pak”, som skulle spærres inde! Disse tyskere havde intet at gøre i Tyskland. Der var ifølge ministeren kun ét svar muligt: »Politi, anklagemyndighed og fængsel.« Vicekansleren var altså både offentlig anklager og domstol. Imponerende!

Sverige fører under den nuværende regering en såkaldt ”feministisk” udenrigspolitik under socialdemokraten Margot Wallström. Det samme gør Tyskland under den stærkt overvurderede fru Merkel. Bo Lidegaard, chefredaktør på den halvateistiske og halvvenstreorienterede Politiken, har kastet sin kærlighed på den konservative og kristelige kansler: Der er simpelthen intet alternativ til Merkel, forkynder Lidegaard. At han havde afskrevet sin mening fra et engelsk nyhedsmagasin, gør jo ikke sagen bedre.

Hvor stor politikernes og mediernes foragt for befolkningen var, kom for en dag i forbindelse med masseoverfaldene på kvinder ved domkirken og på hovedbanegården i Köln nytårsnat. Myndighedernes og mediernes adfærd i den forbindelse var både hjælpeløs og skændig.

I modsætning til det finske politi i Helsingfors nytårsaften var politiet i Köln ganske uforberedt. Da udskejelserne tog fart, og molesterede kvinder fortvivlet forsøgte at undslippe voldsmændene, kom der alt for sent politiforstærkning.

Der er nu indgivet flere hundrede anmeldelser fra krænkede kvinder, men medierne fortav i flere døgn både (forsøgene på) voldtægt og voldsmændenes prygling af de mænd og kvinder, som forsøgte at komme ofrene til undsætning. Myndighederne fyldte offentligheden med løgn: Alt var angiveligt forløbet roligt.

Man kan forestille sig, hvordan de samme medier øjeblikkeligt og harmdirrende ville have ryddet forsider og lavet særudsendelser, hvis tyske mænd havde voldtaget flygtningekvinder. Mørkelægningen var så omfattende, at L-mediet ARD senere måtte indrømme, at tv-stationen havde givet et falsk billede af det passerede. Politikernes og mediernes troværdighed er helt i bund.

Repræsentanter for politifolkenes fagforening har længe advaret. De har dagligt problemerne inde på livet og må ofte opgive at opretholde lov og orden. En politistation er blevet stormet, besat og smadret af migranter. Politiet har længe fortalt, at der også i migrantlejrene fandt alvorlige forbrydelser sted – voldtægt, tvangsprostitution og slaveri. Adskillige migranter er blevet slået ihjel af andre i lejrene. Det blev af en tysk tv-værtinde affærdiget med, at der var for lidt plads i lejrene. Tyskere ville opføre sig på samme måde, hvis de levede under lignende vilkår.

Politirepræsentanterne havde denne realistiske forklaring: De illegale migranter kunne se, at den tyske regering ikke viste vilje til at forsvare retsstatens orden.

Det samme foruroligende billede kan med variationer ses over det meste af Vesteuropa. Mange medier manipulerer virkeligheden, mens eksperter og politikere skammer befolkningen ud for ”racisme” og ”fremmedhad”.

I Danmarks Radio fortæller en overlæge, at det største problem for danske kvinder ikke er muslimske, men danske mænd. ”Eksperter” fortæller, at seksuelle overgreb på kvinder intet har med islam (eller ”kultur”, som det forsigtigt siges) at gøre. I muslimske lande behandles kvinder angiveligt med største respekt. Disse løgne, som journalisterne lader stå uimodsagt, modsiges af al tilgængelig statistik.

Vores hjælpeløse regering vil klare problemerne med kurser i vredesbeherskelse, seksualoplysning og undersøgelser af noget, som alle i forvejen ved. Men hvorfor ikke følge den næstekærlige tyske præst, som har foreslået, at der skal stilles gratis tyske prostituerede til rådighed for trængende flygtninge. Der kan måske fås mængderabat ved en sådan massebetjening.

 

http://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE8381416/skam-og-skaendsel-i-aftenlandet/