Innenriks

Økokrim og statsadvokat Morten Eriksens 11 år gamle prestisjesak, endte med et durabelig mageplask sist uke da Transocean-saken ble trukket og de tiltalte frikjent. Transocean-saken og skandalen i Økokrim handler både om ødelagte liv, om politiske motiver og om rettssikkerhet.

Skandalen ble sist uke omtalt både i aviser, radio og TV, men uten at det kom særlig godt frem at saken har en politisk side, og at den er egnet til å svekke troen på rettsstaten. Skandalen var hovedoppslag i Dagsrevyen 14. januar, og i innslaget ble saken omtalt som en rettssikkerhetsskandale. Til tross for mediedekningen, savnes en tydeligere vinkling på hvorfor Økokrim trakk saken og hvilken rolle statsadvokat Morten Eriksen har spilt.

Transocean er verdens største offshore-riggeselskap. Og saken bunner i et internt salg av 12 rigger. Med denne kreative flyttingen, ble det spart kanskje så mye som 11 mrd kroner i skatt. Skattemyndighetene fattet interesse, og Økokrim startet etterforskning i 2004, ledet av statsadvokat Morten Eriksen. Tre selskaper i Transocean ble tiltalt sammen med tre skatterådgivere. Alle parter var tiltalt med solidaritet på 1,8 mrd kroner; de delte alle likt ansvaret for dette enorme pengekravet.

I juli 2014 ble alle frikjent i Oslo tingrett, riktignok med dissens. Økokrim og statsadvokat Morten Eriksen valgte å anke tre av fem forhold. Ankesaken skulle begynt 5. januar, men Økokrim trakk isteden saken, og skandalen var et faktum.

Transocean-saken kom til å handle mer om statsadvokatens ressursbruk, hans ensidighet og hans habilitet, enn om legal/illegal skatteplanlegging. Det er blitt opplyst om statsadvokatens mangel på objektivitet, feil lovforståelse og personlige rettsoppfatning, men man har vært mer forsiktig med å snakke om hans politiske føringer. Hverken Dagsrevyen (lenke over), DN eller Aftenposten omtaler statsadvokatens mulige politiske motiver.

Man kan ane noe om statsadvokat Morten Eriksens agenda i hva advokat Berit Reiss-Andersen uttaler til E24. Reiss-Andersen representerte Klaus Klausen, en revisor for Ernst & Young som ble tiltalt for sin rådgivningsrolle for Transocean.

– Det har vært vår oppfatning at denne straffesaken har vært drevet frem av andre interesser enn det en objektiv og uavhengig advokat skal stå for, sier Reiss-Andersen.

Til Finansavisen (14.01.) snakker advokat Berit Reiss-Andersen tydeligere.

-Saken har vært preget av at statsadvokaten som har ledet aktorteamet har benyttet saken til å fremme sine politiske synspunkter om skattelegging av internasjonale selskaper og har vært i strid med gjeldende rett. Jeg setter selvfølgelig stor pris på at Økokrim-sjefen tok den eneste riktige beslutningen og trakk anken, sier Reiss-Andersen.

En stor takk til Nettavisen og Ole Eikeland som peker på en alvorlig svakhet hos Økokrim.

Som mangeårig økonomiredaktør i Nettavisen kom jeg bort i mange personer som hadde med Økokrim å gjøre. Ikke bare i forbindelse med Transocean-saken, hvor flere av Norges beste rådgivere innen skatt stod tiltalt, men også i en rekke andre saker hvor alt fra næringslivstopper til noen av Norges fremste hvitsnippforbrytere, var involvert.

Noen mer troverdig enn andre, og noen mer skyldige enn andre.

Men en ting hadde de felles. Alle følte at Økokrim var kun ute etter en ting. Å ta dem, ikke å finne sannheten.

Det var denne innstillingen som formodentlig også preget statsadvokat Morten Eriksen. Mennesker fikk år av sine liv ødelagt fordi det ble viktigere å ta «De rike», enn å finne sannhet og følge loven.

Sekssifrede millionbeløp er sløst bort på Transocean-saken. Det har med andre ord kostet oss dyrt å gi Økokrim denne lærepengen om at loven trumfer politikken i rettssalen.