Innenriks

Groruddalen: Med et stadig mer multikulturelt samfunn ble det rettet et fokus mot vold i nære relasjoner. Det er ikke tvil om hvem som representerer en stor del av denne volden i Groruddalen. Nå er det forebyggende arbeidet gått inn i en ny fase. Bydel Grorud har nylig hatt besøk av sosialbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) som deltok på en fagdag angående temaet. Bydel Grorud har utarbeidet en handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Det ser ut til å være en evigvarende jobb.

Sosialbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) tok turen til Grorud for å være med på fagdag om vold i nære relasjoner. Hun merker en holdningsendring og understreker viktigheten av hjelpen etterpå.

Hvorfor bruker en bydel tid og penger på en egen handlingsplan når Vox har et fiks ferdig undervisningsopplegg for å får fremmedkulturelle til å avstå fra fra voldsbruk? Vox kan til by dette.

Et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. De legger til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er en etat underlagt Kunnskapsdepartementet som er nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vox har som mål å bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Om undervisningsopplegget:

Vold i nære relasjoner

Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere

Det forteller mye om det multikulturelle samfunnet at det utvikles undervisningsprogram for å få fremmedkulturelle til å slutte med vold.

Voldkulturer importeres. I hvilken grad lykkes avlæringen?