Innenriks

Hadia Tajik liker ikke at Fremskrittspartiets politikere snakker om problemene i innvandringens og flyktningenes kjølvann. Hadia Tajik mener at Fremskrittspartiet sprer frykt. Dette gjør de fordi de presenterer flere bekymringer enn løsninger.

Noen ti-talls år med innvandring av relativt stor skala har vist oss at det er grunn til bekymring, disse har som oftest blitt sablet ned og de anstendige politikere har servert løsninger.

Nå er det de siste dager blitt offentlig kjent at innvandrergrupper omringer, trakasserer og seksuelt misbruker jenter i det offentlige rom. Hendelser som myndighetene har lagt lokk på i lengre tid. Trygdemisbruk, overrepresentasjon i norske fengsler, dårlige norskferdigheter og lav yrkesdeltagelse er andre saker som kan nevnes i samme åndedrag.

Det er viktig at løsningene er flere enn bekymringene.

Tajik prater om det Norge vi er glad i. Er det det samme Norge som de fleste nordmenn er glad i?

– Så hvor går grensen mellom å spre frykt og å peke på utfordringene?

– En klar forskjell er om man, som politiker, deler flere bekymringer enn man peker på løsninger. Det handler om vektlegging av bekymringer og farepotensialet.

—-

Tajik mener at velferdsmodellen henger på vellykket integrering.

– Vi sier i arbeiderbevegelsen at alle skal med. For meg er det både et løfte og et krav. Men for at alle skal være med, er vi også nødt til å invitere alle med, sa hun under innlegget på Bratteli-seminaret.

nettavisen