1.

Document.dk (Nicolai Sennels): Muslimer er overvældende repræsenteret i statistikker over vold, terror og voldtægter. Hvorfor tror du, at det forholder sig sådan?

Marie Krarup, MF, Dansk Folkeparti: Jeg tror, der er to hovedårsager til kriminaliteten: a) manglende tilhørsforhold b) afstandtagen til det ikke-muslimske samfund.

a) Det skaber naturligvis større usikkerhed, forvirring om identitet og problemer med at finde sin plads i livet, når man kommer fra et andet land, eller ens forældre kommer fra et andet land med en anden kultur. Mange forældre kan ikke hjælpe deres børn med lektier eller med at finde sig socialt tilpas, – nogle modarbejder direkte, at børnene integreres i deres skoleklasse eller sportsklub eller hvad de nu har i deres liv, fordi børnene skal holdes borte fra ting, der er u-muslimske. Derfor bliver man som anden-generationsindvandrer fra en muslimsk kultur naturligt nok mere usikker og sårbar. Samtidig finder man i høj grad sammen med ‘lidelses-fæller’, der også føler sig usikre. Da drengene ofte har stor frihed til at færdes ude uden opsyn til sent om aftenen, er det ikke sært, at det ofte kan gå galt med aktiviteter, der ikke er ok.

b) Mange muslimske børn opdrages til at foragte ikke-muslimer, især kvinder, der går ikke-islamisk klædt. Dermed bliver tyveri, hærværk og chikane overfor ikke-muslimer ikke så skamfuldt og forkert, som det rettelig burde være. Det ligger i islam, at muslimer er mere værd end ikke-muslimer, ligesom mænd er mere værd end kvinder. Især kvinder, der ikke opfører sig efter muslimske regler fordømmes og anses af nogen for ‘lovligt bytte’ i form af seksuelle krænkelser (Køln nytårsnat!).

Hvis vi i Danmark vil opdrage de unge mænd bedre, skal der sættes meget mere robust ind i skolerne, hvor man ikke skal acceptere at islam og muslimske traditioner trumfer de danske. Danske værdier og traditioner er i dag alt for utydelige for indvandrere og efterkommere, til at de kan aflæse dem, og til at de har lyst til at overtage dem. Men det er målet. Derfor er det nødvendigt, at vi som danskere viser glæde og stolthed ved vores værdier og traditioner og selv holder dem i hævd og inviterer indvandrerne til også at tage del i dem.

Når det drejer sig om terror, er det islam i sig selv, der er problemet. Her ser vi jo også, at det kan være velfungerende muslimer med familie og arbejde og uden en kriminel fortid, der begår terroren. Terror er en religiøs handling, – jihad, og skyldes en bestemt tolkning af de islamiske forpligtelser.

document.dk, Nicolai Sennels 2016 - Fem Skarpe til Marie Krarup DF

2.
Document.dk:Hvad tror du der skal til, for at Europa kan blive fri af islamisk terror?

Marie Krarup: Jeg tror ikke, at Europa kan undgå islamisk terror på andre måder end ved at sætte massivt ind med politi, efterretningstjenester osv. Derudover skal man stoppe tilstrømningen til de muslimske minoriteter helt, og man skal udelukke radikale prædikanter og lukke de værste arnesteder for radikalisme.

3.
Document.dk: Kan de politikere, som har åbnet Danmark for islamisk indvandring gøre moralsk, personligt ansvarlige for f.eks. de mange seksualforbrydelser begået af disse indvandrere?

Marie Krarup: Det er klart, at de politikere, der har været med til at vedtage flygtningeloven af 1983 bærer et tungt ansvar. Men at gøre dem personligt ansvarlige for voldtægter begået af andengenerationsindvandrere er for langt ude. Det ville svare til at gøre Scavenius personligt ansvarlig for at en person omkom i modstandsbevægelsen i kampen imod tyskerne. Politikerne har været naive og uvidende og troet, de gjorde det gode. Men de gjorde noget, der havde voldsomt negative konsekvenser, som de ikke ønskede at forudse.

4.
Document.dk: Hvorfor tror du, at det er så svært – selv langt ind i borgerlige rækker – at tale ærligt om de problematiske sider af islam og muslimsk indvandring?

Marie Krarup: Fordi man ikke ønsker at tale om negative ting, når det drejer sig om indvandring og religion. Man er bange for at blive kaldt racist. Hitlers skygge ligger over os alle. Og de fleste har ikke fattet, hvad nazismen gik ud på. De tror på venstrefløjens anklager om racisme, når man kritiserer islam. Der er for få, der er vidende nok til at gennemskue, at det blot er et smart argumentations-trick, der skal få islamkritikeren/udlændingepolitik-kritikeren til at holde kæft. Man har tilladt, at emnet er blevet tabuiseret. Og så er der også stadig nogle borgerlige i erhvervslivet, der får dollartegn i øjnene, når de tænker på billig arbejdskraft! De får dermed fælles interesser med venstrefløjen, der i høj grad importerer deres politiske fremtid. For indvandrere stemmer jo tydeligvis rødt, når de får stemmeret.

5.

Document.dk: Det er ingen hemmelighed, at DF er utilfreds med regeringens flygtninge- og indvandrerpolitik. Er der en grænse for, hvor langt DF vil støtte Venstre-regeringen? Hvor går den grænse?

Marie Krarup: Så længe der er tale om stramninger i forhold til tidligere, går det i den rigtige retning. Det er man nødt til at anerkende, selvom det ville være meget, meget bedre at gå hurtigere frem med stramninger og opgøret med konventionerne osv. Men vi er hele tiden nødt til at tænke på, at en rød regering ville være meget værre. Så prisen for at vælte Løkkes regering vil højst sandsynligt blive en voldsomt slappere udlændingepolitik for en lang periode. Det er dilemmaet!

 

 

document.dk/2016/01/12/interview-marie-krarup-df/

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.