Kort

Det har brutt ut dialogstrid i media med bakgrunn i Støres «dialog» med mullahene for 10 år siden og tilspissingen under striden om Muhammed-tegningene. En dialog som Støre hadde store forhåpninger til, men hva som egentlig var tenkt oppnådd med reiser, samtaler og omdisponering av diplomatiske legasjoner er fortsatt uklart. Hva som er oppnådd fremstår i ettertid som klarere – et sted mellom litt gassutvinning for Statoil og ettergivenhet.

Dialog er en tosidig samtale hvor det forutsettes at begge parter snakker samme «språk». Det er da ikke bare snakk om språk, men at partene forstår hva som menes med de anvendte ord og uttrykk selv om ikke partene deler samme kultur/verdigrunnlag.

Det kan stilles spørsmål om Støre forsto hva mullahene «sa», eller konsekvensen av det videre handlingsforløp. Men uansett så fant han det nødvendig med et sonoffer for å kunne fortsette dialogen og valget falt på redaktør Selbekk  i Magazinet (opplag 5000), ikke redaktøren i Dagbladet, eller noen andre media som gjenga Muhammed-tegningene.

Vebjørn Selbekk har utgitt bok og Morgenbladet gir ham det glatte lag. Minerva mener Morgenbladet hevder at Støre handlet klokt i striden, men det gjorde han ikke i følge Minerva. Dagbladet mener Støre bør be om unnskyldning, og Civita i VG  mener at Morgenbladet ikke har forstått så veldig mye av hverken striden eller ytringsfriheten.

Og Støre? Han har så langt forblitt taus i sakens anledning.