Innenriks

Dagbladet er bekymret over Listhaugs innstramminger i asylpolitikken. Det er ikke Norges ve og vel avisen fokuserer på. Det er asylsøkerne. En strengere asylpolitikk fører den humanitære nasjonen mot bunnen. Krav til jobb, språklige kunnskaper og bolig skal i følge Dagbladet skape en ny underklasse.

Vi ser at Arbeiderpartiet støtter Listhaugs forslag og til og med skryter av at de var først ute med flere av tiltakene. Det er dessverre ikke overraskende. Både Ap og regjeringen har et stort ansvar for at Norge er i ferd med å vinne kappløpet mot bunnen. Betalingen for ubehaget vi håper noen føler, er noen færre asylsøkere, kanskje noen flere stemmer fra bekymrete velgere, men på lengre sikt er prisen et delt samfunn og etablering av en permanent underklasse.

Dagbladet