Tavle

Aftenposten er for at det skal stilles krav til asylsøkere, men Listhaugs forslag er usmakelige.

Aftenposten mener: Riktig å stille krav i asylpolitikken

—-

En rød tråd Listhaugs forslag er at det skal stilles krav til asylsøkerne. Ingen skal «bæres på gullstol» inn i Norge, som hun temmelig smakløst uttrykker det.

Aftenposten