Innenriks

Maria Amelie skriver i Aftenposten at nordmenn må ta ansvar for å invitere fremmedkulturelle hjem i integreringens navn. Julaften, dåp, konfirmasjon og bryllup nevnes som helt naturlig å invitere fremmede folk til. Familiens og slektens høydepunkter og ritualer ønskes det at nordmenn deler med fremmede.

Blir det neste forslaget at vi også i vårt eget hjem skal tilpasse menyen og det religiøse budskapet for å ikke krenke andre folk, slik Lars Gule ønsker vi skal gjøre med julebordene?

I dette tilfelle er det vertskapets ansvar for at jeg skal bli integrert, for å åpne sine dører og ønske velkommen til de utenfor. De er den sterke parten i denne situasjonen og det er de som må ta ansvar.

Det tar syv år å få norsk statsborgerskap i Norge. Enkelte kan gå i mange år uten en gang bli invitert hjem til nordmenn på middag, for ikke å snakke om julaften, barnedåp, konfirmasjon og bryllup.

God jul

maria-amelie

Aftenposten