Kort

Regjeringen tar ikke hele regningen for kommunenes økte asylutgifter (slik flere kommuner har forutsatt). NTB/Dagens Næringsliv