Nytt

Som et ledd i bekjempelsen av islamsk terrorisme på fransk jord, overveier Frankrikes regjering å internere et uspesifisert antall av de 10.000 personene i landet som er mistenkt for å være radikale islamister.

Dette går frem av brev lekket til det alternative franske nyhetsmagasinet Lundi Matin, som statsministeren og innenriksministeren har sendt til Conseil d’État, eller statens råd – et organ med administrativ domstolsmyndighet som også gir regjeringen juridiske råd i forbindelse med utarbeidelse av nye lover.

bernard-cazeneuve
Frankrikes innenriksminister Bernard Cazeneuve
 

I brevet fra innenriksministeren, hvis autentisitet ikke trekkes i tvil, bes Conseil d’État om å vurdere hvorvidt «visse» terrorforebyggende tiltak er forenlige med Frankrikes grunnlov, for deretter å spesifisere at et av tiltakene er frihetsberøvelse av mistenkte personer i egne interneringssentre.

Det dreier seg om personer som overvåkes for å forebygge alvorlige trusler mot den offentlige sikkerhet. Mange av dem er ustraffede, men alle har på et eller annet tidspunkt gjort noe som vekker sikkerhetsmyndighetenes bekymring, som reiser til Syria og andre krigsområder, eller plutselige adferdsendringer som er typiske for terrorister-in-spe.

Både Toulouse-morderen, Kouachi-brødrene og Bataclan-slakterne befant seg på denne listen, men ble likevel ikke forhindret fra å begå sine ugjerninger.

Som bemerket av Corriere della Seras dyktige Paris-korrespondent Stefano Montefiori, er det ikke første gang denne tanken luftes.

Forslaget kom fra opposisjonen kort tid etter 13. november, og regjeringen sa at den ville utrede alle forslag i «den nasjonale enhetens ånd». Brevene kan således hevdes å være en oppfølging av dette snarere enn et uttrykk for regjeringens egentlige hensikter, men Montefiori kommenterer at henvendelsen til Conseil d’État ikke fremstår som noe lokk på forslaget, men snarere et signal om at regjeringen ikke vil utelukke noe som helst tiltak i kampen mot terrorismen.

 

Lundi Matin
Le Figaro