Nytt

Fire år etter at de er blitt innvilget oppholdstillatelse i Danmark, er yrkesdeltagelsen blant kvinnelige asylanter så lav som 4,7 %, mens den tilsvarende andelen blant menn er 18,6 %, skriver Agenda, et nyhetsbrev utgitt av Dansk Arbejdsgiverforening. De tilsvarende størrelsene for danske kvinner og menn er henholdsvis 72 % og 75 %.

image-111401-panoV9free-plsl_thumb
Kirurger, ingeniører og akademikere?
 

Analysen bygger på opplysninger fra Danmarks Statistik, og omfatter 7.537 personer mellom 18 og 59 år som innvandret i tiden 2009-2014. Den viser at yrkesdeltagelsen vokser med tiden, men at den altså forblir uhyre lav:

yrkesdeltagelse-flyktninger-danmark-1-4-år-etter-opphold

1,1 % 5,8 % 1,4 % 9,2 % 3 % 14,3 % 4,7 % 18,6 %
Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
1 år 2 år 3 år 4 år

Forskningssjef Jan Rose Skaksen hos Rockwool-stiftelsen konstaterer det opplagte: At denne relative uvirksomheten har en høy pris både for samfunnet og personene det gjelder.

I en tidligere analyse har Agenda også vist at det er færre enn før som kommer raskt i jobb. Mens 9,4 % av dem som fikk oppholdstillatelse i 2010 var i jobb etter halvannet år, var den tilsvarende andelen for 2013 bare 3,3 %.

Om man begrenser analysen til syrere spesielt, er ikke resultatene svært forskjellige. Eneste lille lyspunkt i undersøkelsen er at noen flere fra Afghanistan og Iran finner jobb raskt nå enn for fire år siden, men beskjeftigelsesfrekvensen forblir uansett dramatisk mye lavere enn hos majoritetsbefolkningen.

Det er liten grunn til å tro at situasjonen er så mye bedre for Norges vedkommende. Hullene år 2015 etterlater i de nordiske statskassene blir digre, og lite tyder på at de ikke fortsetter å vokse, om enn ikke nødvendigvis med like sjokkerende hastighet.

 

Agenda 2. desember 2015, via Den korte avis
Agenda 15. november 2015