Strømmen av mennesker som kommer sjøveien fra Tyrkia til de greske øyene, er blitt kraftig redusert nærmest over natten, skriver Aftenposten:

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon IOM rapporterer nå et kraftig fall i antall ankomne flyktninger og andre migranter sjøveien til Hellas. Søndag kom bare 155. Det normale denne høsten har vært tusenvis daglig.

IOMs tall, som avisen fortjenstfullt lenker til, viser at det kom 5.147 mennesker fredag den 20. november og 2.969 lørdag den 21. november. En reduksjon på 97 % i løpet av 48 timer har neppe noe å gjøre med normale svingninger i løpet av en uke, ei heller med årstid eller kraftig forverrede værforhold.

Så hva kan det skyldes?

Under forbehold om at trafikken kan vende tilbake til gamle høyder, kan et forslag til forklaring være en nyhet fra Reuters som ble omtalt i The Guardian fredag den 20. november, siden samme dag i Dagbladet og dagen etter hos NRK.

En video som skal være tatt opp av den tyrkiske kystvakten, offentliggjort av Institute of Public Diplomacy, en halvoffisiell utenrikspolitisk tenketank i Tyrkia, viser en tjenestemann ombord på et skip med den greske kystvaktens symboler som retter støt med noe som ser ut som en båtshake, mot en gummibåt full av mennesker.

Hvis man ser litt nøye på videoen, er det liten tvil om at kjeppen er spiss:

båtshake-1

Noen sekunder senere ser man også mothaken:

båtshake-2

Fra offisielt gresk hold heter det at tjenestemannen skulle hjelpe til ved å dra i båten. Det fremstår som en smule latterlig når han støter hardt mot båten med en spiss gjenstand idet han prøver å unngå å treffe mennesker, men tjener om ikke annet til å bekrefte at det hele ikke er iscenesatt. Det ser ut til å bety at Hellas offisielt benekter noe som virker åpenbart, dvs. det tar tjenestemannens side. Virksomheten skal ikke resultere i sanksjoner, hvilket kan være ensbetydende med å si til kystvakten at den gjerne kan fortsette.

Det kan altså virke som om den greske kystvakten har gjenopptatt det som i følge tallrike troverdige vitnesbyrd har vært en gammel vane den ikke har vist på en stund: å perforere migrantenes gummibåter og la tyrkerne redde dem, for slik å avskrekke andre fra å risikere den samme overfarten. Det stemmer bra med at trafikken stuper kort tid etter offentliggjøring av opptaket.

Man kan lure på hvorfor en aktivitet man skulle tro er ganske lyssky, finner sted under noe som vel er flombelysning fra det tyrkiske skipet hvor opptaket gjøres.

Avstandene mellom gresk og tyrkisk territorium er enkelte steder så korte at begge lands fartøy muligens er vant til å bli belyst av den andres. For den greske tjenestemannen kan det ha vært en selvfølge at tyrkerne har kjent til denne aktiviteten. Vel vitende om at tyrkerne aldri har gjort noe nummer av det de godt visste, følte han seg kanskje trygg på at denne gangen ikke ville bli noe unntak.

En ting man kan spørre seg er hva som ligger bak såvel filmingen som den tyrkiske tenketankens offentliggjøring. Trodde Tyrkia at Hellas i skam umiddelbart ville slutte med den nylig gjenopptatte praksisen?

Et annet spørsmål er hva som motiverte Hellas til å vende tilbake til den. At noe har skjedd i kulissene virker overveiende sannsynlig.