Innenriks

Aller Media som eier Dagbladet må spare 110 millioner. Det rammer 39 stillinger i Dagbladet. De ansatte er fortvilet. De forstår ikke hvordan de skal kunne lage avis.

Fortvilelsen er ikke vanskelig å forstå. Det man må spørre seg er om Dagbladet er liv laga som papiravis. Burde ikke ressursene – de som er igjen – heller vært kanalisert inn i en digital avis, før også det er for sent?

Kuttene virker selvsagt sterkt demotiverende på de ansatte.

Det er ikke lenge siden Dagbladets hovedkonkurrent i løssalgsmarkedet, VG, kunngjorde at det også skal kuttes der.

Også Bergens Tidende skal redusere antall årsverk kraftig.

Bakgrunnen for kuttene i avisbransjen er kraftig opplagsfall gjennom en årrekke, sterkt fallende annonseinntekter på papir og digitalinntekter som ikke kan erstatte sammenbruddet i den «analoge» avisøkonomien.

Det avisene ikke spør seg, er om det kan være noe galt med produktet. Hvis redaktørene hadde giddet å studere kommentarfeltene ville de sett at de er i utakt med leserne. De kunne lagt om kursen for lenge siden, men vil ikke. De promoterer ideologier som leserne ikke vil ha. Siden alt ikke kan betales av staten blir det smalhans.

VG, Dagbladet og Bergens Tidende er ikke like heldige som Vårt Land som under Helge Simonnes 28 år lange redaktørtid har mottatt én – 1 – milliard kroner av skattebetalernes penger.

 

http://www.dn.no/etterBors/2015/11/18/1414/Dagbladet/39-mister-jobben-i-dagbladet