Innenriks

Katrine Aalstad, som representerer Miljøpartiet de Grønne i Hamar kommunestyre, antyder at vi bør åpne boligene våre for flyktninger. Vi må ta vare på de norske verdiene sier Aalstad. Hun nevner blant annet dugnadsånd og individets rett. Alle må bidra litt i arbeidet med flyktningene, mener Aalstad. Det å åpne sine hjem for vilt fremmede defineres tydeligvis som å bidra litt.

Mange velgere vil nok ha seg frabedt at politikerne kommer med tanker om hvem vi skal ha boende i våre egne hus.

My home is my castle.

Vi i MDG støtter statsministerens oppfordring til en nasjonaldugnad, om å åpne våre hjem og ta imot et fosterbarn. Men vi vil også strekke det lenger og åpne for at norske familier kan tilby bosetting til flyktninger i egne hjem. Skal vi bevare de verdiene vi opplever som norske, som tillit, dugnadsånd, individets rett, likestilling, og ytringsfrihet, og ikke gi grobunn for flere parallelle samfunn i Norge må alle bidra litt.

Katrine Aalstad ser ikke at store demografiske endringer kan føre til at vi mister oss selv. Hun hevder vi mister oss selv hvis vi ikke møter flyktningene på korrekt måte. Stikkordet i denne sammenheng er humanitet. Med andre ord: Blir vi en minoritet i eget land, så vil vi ikke miste oss selv når vi beholder vår humanitet. Humanitet ser ut til å være koblet opp til å invitere flyktninger hjem. Å hjelpe i nærområder duger ikke i Det nye Norge.

Europas identitet er vår humanitet. Alle mennesker har en verdi i seg selv, med rett til å ytre seg, organisere seg, stemme, bli beskyttet av loven og utøve sin religion. Dette må gjenspeiles i måten vi møter flytningene på. Mister vi vår humanitet, mister vi vår identitet. Da mister vi Europa, ikke fordi noen kom og tok det fra oss, men fordi vi ga opp oss selv. h-a.no