Innenriks

En gruppe utviklere har vært samlet i helgen for å utvikle en app som skal bistå med integreringen av flyktninger i samfunnet. En av gruppens medlemmer ser at samfunnets muligheter øker i takt med antall flyktninger.

– Dette er et møtepunkt mellom flyktninger, nordmenn, organisasjoner, arrangementer, idrettslag og så videre. Vi vil endre perspektivet mange har på flyktninger. Flyktningene er ikke 22.000 problemer, men 22.000 muligheter. Gjennom appen kan man få bedre muligheter til å sette i gang integrering og delta i samfunnet, sier Marcela Urbano, som er grafisk designer

Osloby