Nytt

I løpet av bare én måned har stemningen blitt en annen i Sverige. I september var det utrolig nok 44% som ville ta imot flere migranter. Men i oktober har pipen fått en annen lyd – kun 26% sier ja til flere, mens 42% vil ha færre. Men nå er det for sent å forsøke å bråbremse. Tusenvis av migranter er underveis og bygging av teltleire er påbegynt. Svensk politi gjør seg klare til å gjeninnføre grensekontroller, men overfarten over broen fra København vil ikke bli berørt. De 20.000 bilene som krysser grensen fra Danmark hver dag kan ikke stanses da køene ville blitt helt enorme.

Peace__Love_Rally_2015_Stockholm_5

-Ja, ja, ja! Vi kan ikke få nok! Kom til Sverige! Vi har fremdeles ikke skjønt et skvatt.

Ipsos1

Det er kvinnene som fremdeles er mest positive til migrantene som kommer:

Ipsos2

De eldste er mest skeptiske. Kanskje fordi de husker hvordan Sverige var før?

Ipsos3

Selv for gamle feminister som meg er det fristende å si noe som ikke burde komme på trykk når det gjelder unge kvinners manglende konsekvenstenkning, eller rett og slett tenking generelt når det gjelder innvandring fra fjerne kulturer på andre kontinenter.

Det skal være lov å være idealist i ung alder (jeg sto selv på Youngstorget i 1991 med ryggen vendt mot Arne Myrdal). Det er likevel beklagelig å se at gruppen av unge, idealistiske kvinner blir den aller, aller siste som forstår at våre samfunn raskt endres radikalt og for bestandig som følge av deres glødende engasjement.

De blir også de siste som forstår at det er de selv som først mister den tryggheten de har kunnet nyte i sine egne hittil korte og akk så uerfarne liv. Selv 6.000 voldtekter i året i Sverige ser ikke ut til å gjøre inntrykk. Idealismen sitter så hardt i at til og med når de selv blir voldtatt nekter de å gi slipp på godhetsdrømmen.

AnethAmundsson250514slettet-544x906

Moren til voldtektsofferet reagerte umiddelbart med å legge ut en melding på Facebook om at hun ikke stemte Sverigedemokraterna.

Ens perspektiver på livet formes av egne erfaringer (også de manglende), av familie, venner og informasjonen som samfunnet gir. Svenske medier har mye av skylden for at unge svenske kvinner ikke synes de kan få hjulpet/importert nok migranter. I våre tillitsbaserte nordiske samfunn lever mange fremdeles i den tro at mediene forteller den hele og fulle sannhet.

For oss som bor utenlands og har tilgang på konservative medier som en naturlig del av informasjonsflyten, er kontrasten så stor at man synes at norske og svenske journalister burde skamme seg.

Dagens Nyheter