Tavle

Uttrykket er tillagt Harold Macmillan, britisk politiker og statsminister, og uttrykker hva som kan få en regjering ut av kurs i forhold til det oppstakede regjeringsprogrammet.  Frithjof Jacobsen stiller i en kommetarartikkel et åpent spørsmål vedrørende Erna Solbergs evne til å håndtere det ukjente.

Dette  er ikke blitt mindre relevant etter at flyktningekrisen håndteres som en teknisk administrativ sak, hvilket allerede er kommenter på Document. En slik tilnærming blir problematisk om det er riktig som Aftenposten antyder at Putin bruker flyktningestrømmen over Storskog som ledd i en hybrid strategi. Et annet element i en slik strategi kan være utnyttelse av ytterligegående grupper, selv om det ikke er omtalt offentlig i Norge. Statsministerens forståelse av terrortrusselen virker også noe merkelig.

Det pågår også ett våpenkappløp i Atlanterhavet, samt rekognosering for å kunne kutte fiberkabeler under overflaten mellom USA og Europa. Det at regjeringen legger opp til å fly mer med P-3 Orion, kan tyde på at hun er bedre orientert om det som foregår i Atlanterhavet, enn andre områder.  I tillegge er det satt i gang store politiske prosjekter, arbeidsledigheten går opp og oljeprisen holder seg lav.

Det er neppe en helhet her som binder alt sammen til et hele, men de forskjellige utfordringer, trusler og oppgaver må oppfattes, tolkes og håndteres. Det er som Jacobsen påpeker alle disse utfordringene som hun vil bli bedømt på, og ikke på gjennomføring av Regjeringens program.