Rådet om å være hjemme i fire døgn ved koronasmitte fjernes, og forholdet vårt til viruset normaliseres. Men regjeringen advarer samtidig om at det kan snu.

– Vi ønsker å normalisere hvordan vi forholder oss til viruset, og regjeringens strategi er nettopp en slik leve-med-strategi, sa helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) da hun tirsdag redegjorde for Stortinget om regjeringens nye koronastrategi.

Rent konkret fjerner regjeringen det spesifikke rådet om å være hjemme i fire dager ved koronasmitte. Men testkapasiteten i kommunene beholdes, og det kan bli aktuelt å gi eldre og risikogrupper en fjerde vaksinedose.

– Pandemien er på ingen måte over. Det er stor usikkerhet om smitteutviklingen, hvilke virusvarianter vi kan møte og når en ny variant kan oppstå. Derfor er det fortsatt behov for god overvåking og beredskap slik at en uheldig utvikling kan oppdages, vurderes og håndteres tidlig, sa Kjerkol.

Hun påpekte at med høy grad av immunitet i befolkningen er det godt håp om at pandemien kan håndteres uten bruk av belastende smitteverntiltak.

– Det overordnede målet for strategien er å ivareta liv og helse samtidig som samfunnet holdes åpent og økonomien kan fungere så normalt som mulig, sa helseministeren.

FHI: Behandles likt som andre infeksjonssykdommer

Vurderingen om å droppe anbefalingen om å være hjemme i fire døgn ved smitte er i tråd med anbefalingene regjeringen har fått fra helsemyndighetene.

– Rådet om å holde seg hjemme i fire dager ved positiv covid-19-test bør avvikles så snart som mulig, med overgang til en generell anbefaling om å holde seg hjemme ved sykdom, på lik linje som ved andre infeksjonssykdommer, uten nærmere tidsangivelse, skrev FHI i sine vurderinger, som også ble offentliggjort tirsdag.

I regjeringens strategi har de skissert fire scenarioer som sier noe om beredskap fram til juni 2023.

– Scenarioene varierer fra et antatt beste utfall med lite alvorlig sykdom og lite smitte – noe som gir en moderat høst- og vinterbølge – til et scenario som beskriver et antatt verste utfall med en kraftig smittebølge med en ny variant som gir mange alvorlig syke. Det er lite sannsynlig at et slikt scenario kan oppstå, men det er ikke utelukket, sa Kjerkol til Stortinget.

Flere områder

Hun trakk fram en rekke punkter som blir viktige i strategien framover:

* Alle deler av samfunnet må ha planer for innføring av kontaktreduserende tiltak for å bremse ny smittespredning

* Kommuner og helseforetak må ha beredskapslagre med smittevernutstyr

* Det er etablert beredskapslagre for forsyningskritiske legemidler, og omfanget og organiseringen av dette vurderes

* Det er laget rammeverk med tiltakspakker innenfor reising

* Det skal være beredskap for raskt å kunne innføre TISK-tiltak: testing, isolering, smittesporing og karantenering

* Det nære samarbeidet med nordiske land og med EU skal fortsette.

* Stat og kommuner må ha beredskap for å kommunisere om situasjonen

* Regjeringen tar sikte på å beholde koronasertifikat som beredskap og til bruk ved reising

– Skalere opp

Kjerkol understrekte også at Helse- og omsorgstjenesten må kunne mobilisere, oppskalere og håndtere bølger av covid-19 samtidig med håndtering av andre sykdommer.

– Dette inkluderer planer for omdisponering av personell slik at kapasiteten raskt kan skaleres opp, både generelt og spesielt intensivkapasiteten i sykehusene, sa helseministeren.

Kjernen i regjeringens strategi er å være i stand til å oppdage en endret situasjon tidlig, understrekte hun.

– Nå har vi tatt tilbake hverdagen, og sammen skal vi leve normalt igjen. Men skulle utviklingen gå i feil retning, er vi forberedt på å handle raskt hvis det blir nødvendig.

 

Kjøp Kents bok her!

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!


Vi setter stor pris på et bidrag til vårt arbeid, bruk Vipps eller konto:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.