Feature

Om noen spør seg hvorfor Lov- og rettferdighetspartiet vant valget i Polen, får man kanskje en pekepinn ved å lytte til en tale som partileder Jaroslaw Kaczynski holdt i parlamentet den 16. september (trykk om nødvendig for engelske undertekster).

Temaet for talen er migrantstrømmen til Europa, som han ikke ønsker at Polen skal bli gjenstand for. Kaczynski reiser innledningsvis et prinsipielt spørsmål som ikke ser ut til å streife forværelset til hjernen hos norske politikere:

Har regjeringen, under ytre press og manglende enighet i landet, rett til å treffe beslutninger som med stor sannsynlighet vil ha negative konsekvenser for dets hverdagsliv, offentlige sfære, frihet og sikkerhet?

Han besvarer selv spørsmålet negativt på partiets vegne: Nei, regjeringen har ikke den retten. Uten nasjonal enighet om spørsmålet er det dessuten brudd på grunnloven, sivile rettigheter og prinsippet om folkesuverenitet.

For det som vil skje, fortsetter partilederen, er at antallet utlendinger vil øke kraftig, og at de ikke vil underordne seg det polske systemet av lover, moralprinsipper og sedvaner, men snarere manifestere sine egne preferanser offentlig på en aggressiv måte.

Vil dere ha det som i Sverige, Tyskland, Frankrike eller andre europeiske land? spør han. Skal vi ikke lenger være herrer i eget hus?

Kaczynski legger for dagen en kulturell ballast man gjerne skulle ha sett mer av på våre kanter. Hvordan rettferdiggjør man det å ta imot og hjelpe et bestemt antall personer, og ignorere andre? Skulle man åpne grensene inntil selvutslettelse? Han henviser også til prinsippet «ordo caritatis», som forplikter en til å hjelpe sine nærmeste først. Hvem ville være troende til å vise kjennskap til kilder som Thomas Aquinas fra Stortingets talerstol?

Det er mange ugyldige argumenter for at Polen skal ta imot mange utlendinger, fortsetter Kaczynski. Polen har ikke noe ansvar for å ta en del av byrden ved Tysklands selvpåførte problemer. Polen har ingen historisk eller moralsk gjeld hva angår kolonitid eller krigføring i Midtøsten. Og om polakker også har utvandret, så har de aldri forlangt å påtvinge andre sin livsstil i utlandet.

Endelig er det spørsmålet om penger. EU vil betale Polen for å ta imot migranter. Det er å selge suvereniteten på billigsalg, avslutter Kaczynski.

Hvis Frp trenger en oppskrift på hvordan de skal gjenerobre en tosifret prosentvis oppslutning, gjør de klokt i å lytte til denne karen.