Tavle

Den som trenger en bekreftelse på at Norge for tiden er et galehus, kan ganske enkelt gi seg hen til litt mediekonsum.

Det pågår i våre dager en ulykksalig, omveltende folkevandring – dertil offisielt godtatt passivt på falske premisser – som med sosiologisk lovmessighet vil øke volds- og konfliktnivået i samfunnet – en fra flere hold lenge varslet økning vi allerede er vitne til i Tyskland og Sverige, hvor menneskestrømmen har vært enda større enn til Norge.

Når NRK gjør et – forgjeves – forsøk på å forklare virkeligheten for sitt publikum, vet de ikke annet enn å ty til to hyppig resirkulerte synsere som mener at det tiltagende voldsnivået skyldes en «høyreekstrem oppblomstring» som har å gjøre med ord: Lars Gule og Øyvind Strømmen.

– Det er all grunn til bekymring i Norge nå. De høyreekstreme holdningene stopper ikke ved svenskegrensen. Vi ser nå en oppblomstring av høyreekstrem vold i Tyskland og Sverige. Det er grunn til å frykte at noen vil bli inspirert også i Norge. Asylsøkere og flyktninger hetses som lykkejegere og snyltere. Det kan åpne veien for vold, mener førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Lars Gule.

Det er i grunnen en konstant, vedvarende skandale at allmennkringkasteren og andre ideologiserte medier benytter som ekstremisme-ekspert en terroraspirant som ble forhindret fra å gjennomføre sitt foretagende, og hvis vei videre i livet etter misgrepet ble den stikk motsatte av John Profumos. Men ironien er dobbel, for den filopalestinske og terrorfremkallende følelsen – berettiget eller ei – av å ha mistet land til en inntrenger, er beslektet med den mange i Skandinavia i dag – berettiget eller ei – føler på sine hjemlands vegne.

Dersom det var noe i denne bekymringen for ord, mon tro hvorfor det aldri gjelder palestinere? Er det noen slags lavere forventningers rasisme som gjør at man ser gjennom fingrene med en palestinsk voldsretorikk som er mange ganger verre og mye mer omseggripende og godkjentstemplet enn den man måtte finne i Skandinavia?

Ikke på noe tidspunkt problematiserer de ideologiserte mediene – som hele tiden mister grepet på publikum – at det vi er vitne til i Europa, fremfor alt i Tyskland og Sverige, er en ekstrem og destruktiv situasjon uten historisk sidestykke, som umulig kan unngå å resultere i hard ordbruk, i beste fall.

Disse tingene blir hverken problematisert på ærlig vis eller forsøkt gjort noe med. Det er, foruten den bakenforliggende realiteten, en ekstra kilde til frustrasjon, til stygg ordbruk – og til vold. Dette er selvsagt for de fleste, men ikke for NRK og deres eksperter.

 

NRK

Les også

-
-
-
-
-