Nytt

Ifølge Vårt Land møter David Camerons strategi mot ekstremisme motstand i muslimske miljøer. For selv om tiltakene skal gjelde likt for alle hatgrupper, inkludert for eksempel høyreekstreme, legger Cameron vekt på islamistisk ekstremisme i sin redegjørelse.

Camerons regjering vil stramme inn muligheten for muslimske hatpredikanter til å kringkaste sitt budskap, bruke sosiale medier og å tale i det offentlige rom. De vil også øke aldersgrensen for å utstede pass fra dagens 16 til 18 år, samt gi foreldre mulighet til å be om at deres tenåringsbarn fratas sine pass.

Tidligere denne måneden kunngjorde Cameron at muslimske skoler som «lærer barn intoleranse», «fyller barn med antisemittiske konspirasjonsteorier» og «fyller barn med gift og hat», skal etterforskes og stenges.

Cameron skriver:

Med nedbrytende, velorganiserte og sofistikerte metoder truer ikke bare islamistiske ekstremister vår sikkerhet: de setter også alt som vi sammen har bygd – vårt vellykkede multi-etniske flerreligiøse demokrati i fare.

Men strategien fra Cameron møter motbør fra britiske muslimer. De omtaler den som en krig mot muslimer. Storbritannias muslimske råd Muslim Council of Britain påpeker at selv om terrorisme er en reell trussel, så er regjeringens strategi basert på dårlige analyser. Rådet mener at det er en risiko for at tiltakene kan fremmedgjøre muslimer. Dette utspillet sier mye om hvor paraplyorganisasjonen står. Tony Blair introduserte i sin tid forebyggingsprosjektet Prevent. Men det viste seg at statlige penger gikk til moskeer, imamer og organisasjoner som selv  var ekstreme. Nå forsøker Cameron å gjøre skaden god, og rette søkelyset mot den radikale forkynnelsen, men da protesterer Muslim Council of Britain.

Shuja Shafi, generalsekretær i Storbritannias største islamske paraplyorganisasjon, sier:

Enten det gjelder moskeer, utdannings – eller veldedighetsinstitusjoner, kommer strategien til å forsterke oppfatninger om at alle aspekter av muslimers liv må bestå av en «medgjørlighetstest» for å bevise vår lojalitet til dette landet.

Her bruker generalsekretæren tvil om muslimers lojalitet til å gå til angrep på politiske myndigheter for å presse dem til ikke å foreta seg noe om radikalisering. Det er både frekt og dristig.

Hvor store de politiske avstanden er blitt illustreres av engelskmenn som synes Cameron ikke bare har gjort for lite, men fortsatt går inn for tyrkisk medlemskap av EU. På Camerons egen Facebook side var følgende melding postet fra hans landsmann Andy Weir:

You have done more damage to our country than Adolf HItler ever did !! This is all a big bloody «smokescreen» you have no intention of «defending our nation» or «removing extremists» from our society. You are a traitor and nothing less. Go on let Turkey into the European Union and you give the 20 percent of the Turkish population that are extreme religious fanatics the freedom to come here and cause unimaginable changes to our Christian built society. I for one (along with the other hundreds of thousands of retired servicemen and woman) will fight you till my last breath to ensure you don’t get to kill off what’s left of the Great Britain we have defended for generations !!!

Cameron og politiske myndigheter har kommet på etterskudd og har mistet kontroll over utviklingen. Det britiske samfunnet er i dyp krise.