Kort

Dagbladet har nok et innlegg som forklarer at Halvor Fosli har sviktende kunnskap og slett metode. Minerva på sin side mener at Foslis metode ikke er uvalig innen faget. Men ikke forvent at øvrige som har brukt samme metode nå står frem og bekjenner sine synder.