Kommentar

Frankrike har bedt israelske anti-terroreksperter om råd for å håndtere opprør av typen som rystet landet i forrige måned. Frankrike er EUs skarpeste kritiker av israelernes metoder for å beskytte seg selv mot terror. Bruk av liknende metoder for å beskytte franskmenn ser derimot ut til å være greit.