Innenriks

Statsminister Erna Solberg kommenterer flyktningesituasjonen til VG, og uttalelsene som kommer, er egnet til å skremme selv den mest sindige av oss, for her betyr hverken faren for terror, kvinneundertrykkelse eller økonomisk ruin noe som helst.

Erna Solberg sier:

Vi er nå kommet opp i over 11.400 vedtak om bosetningsplasser i kommunene i 2015. Dermed ligger det an til at vi i år kan få rekordhøy bosetting, noe jeg vil berømme kommunene i Norge for,

Hun la imidlertid til at vi ligger på etterskudd, og at rundt 4.500 personer fortsatt vil stå i kø på mottakene, med behov for en kommune å bli bosatt i. Men hun sa ingenting om det er grunn til å tro at de kommunene som til nå har sagt ja til å ta imot 11400 vil ha kapasitet til å ta imot den strømmen som kommer.

Hun la til at mange av dem kommer nå er fra Eritrea, Afghanistan og Syria, og at de vil få opphold.

Det kan være at Erna Solberg tror at de som nå kommer, er de eneste som kommer, men hva skal rasjonalet bak et slikt standpunkt være? Det er langt større grunn til å forvente at Erna Solbergs opplysninger fører til en formidabel økning i sms-er og telefonsamtaler til de respektive land, og det er da allerede dokumentert at trykkingen av nye pass skjer i rekordfart i Afghanistan.

Frps parlamentariske leder, Harald Nesvik, sa etter Solbergs redegjørelse:

Vi er helt avhengig av å få på plass et bedre og mer effektivt retursystem, slik  at de som ikke har behov for beskyttelse returneres raskt, slik at vi få konsentrert oss om de som virkelig har et beskyttelsesbehov.

– Jeg er helt enig, sa KrF-leder Knut Arild Hareide.

Han la til at asyltilstrømningen kommer til å koste, og at noen reformer i Norge kanskje må utstå.

– Men vi kan ikke la verdens fattigste betale denne regningen, la Hareide til.

Ingen av dem prøvde å forklare hvordan det vil være mulig å først sjekke alle emigrantene før de eventuelt skal sendes ut. Ingen av dem vil gjør rede for hvor stort apparat dette forutsetter, og at Norge aldri vil være i nærheten av å få dette til.

I følge Erna Solberg tester det høye antallet asylsøkere  Europas evne til å ta dem imot på en verdig måte. Hun sa ingenting om at det samme antallet tester Europa evne til å overleve som sivilisasjon, det hele handler om gode løsninger:

Norge vil som medlem i Dublin- og Schengen-samarbeidet bidra til gode løsninger, sier Solberg.

Relokaliseringen av asylsøkere skal skje over to år. Regjeringens intensjon er at Norge også skal delta, noe de  kommer tilbake til i et tillegg til statsbudsjettet.

Erna Solberg sa ingenting om at disse løsningene ikke nødvendigvis er gode for Europa.

Solberg advarte mot menneskesmugling knyttet til flyktningkrisen, men viste til at PST mener at asylsøkerne som kommer nå ikke utgjør noen stor risiko knyttet til fare for rekruttering til terror:

 På lengre sikt er det mulig at enkelte asylsøkere vil kunne utgjøre en terrortrussel i Norge. Asylsøkere er en sårbar gruppe for radikalisering, men her vil det også være store variasjoner.

Selv Lars Gule innrømmer at det finnes muslimske fundamentalister blant dem som kommer, men hva betyr vel terrorfare og kvinneundertrykking for politikere som ser muligheten til å score poeng på moralsk hykleri?

Når tragedien en gang er ute, vil de da si at det var verdt det?