Tavle

I 2002 mente Erna Solberg at Norge trengte ufaglærte arbeidsinnvandrere. Disse skulle utvikle velferds-Norge, mente hun. Erna så for seg at det først og fremst ville være bedrifter innen fiskeri, fiskeforedling og reiseliv som trengte denne arbeidskraften. Men også helsevesenet og barnehagene ville ha behov for ufaglært arbeidskraft, la hun til.  Helsevesenet og barnehagene? Man undrer seg på hvilke funksjoner ufaglærte arbeidsinnvandrere med dårlige eller ikke-eksisterende norskkunnskaper skulle kunne inneha i helsevesenet og barnehagene. Men nå vet vil vel bedre, Erna? Det er tross alt gått 13 år siden disse ønskene ble uttalt.

Vi må få frem alle argumentene både for og imot arbeidsinnvandring og finne gode løsninger.

Var det noen argumenter mot arbeidsinnvandring? Fant dere de gode løsningene?

Norwegian leader of the opposition Hoyre party or the centre-right Conservatives, Erna Solberg speaks at the Election Night event on September 9, 2013 in Oslo, Norway. Norway's right wing Monday hailed "a historic election victory" after gaining a majority of seats in parliament in a national poll. AFP PHOTO / AUDUN BRAASTAD        (Photo credit should read Audun Braastad/AFP/Getty Images)

Vi forstår at det er forskjell på regulert arbeidsinnvandring og asylsøkere, men hvordan man kommer seg inn i Norge er jo egentlig bare en teknisk sak, ikke sant? Jeg mener, i bunn og grunn så må alle som bosetter seg her ha et hjem og en jobb eller i det minste en inntekt. Så da spiller det egentlig ingen rolle om man kommer via familiegjenforening, arbeidsinnvandring eller som asylsøker, gjør det vel? Vi trenger fremdeles å stille opp med nok hus, skoler, sykehus og jobber til alle.

Så, har vi nok ufaglærte nå? Skal vi si at det holder?

Erna