Feature

Den opprinnelige ideen med EU var god, sier Nigel Farage, men unionen virker i dag mot sin hensikt: Den skaper splid snarere enn samling, og den gjør Tyskland overmektig snarere enn å holde landet i tømmene. Frankrike er nå en liten tass i sammenligning, sier UKIP-lederen.

Desto verre idet Tyskland ikke evner å lede, eksempelvis ved å gjøre om en allerede mislykket asylpolitikk til en katastrofe, ved å åpne slusene til Europa fullstendig – en beslutning Farage kaller den verste i europeisk politikk det siste halve århundret.

Hverken Merkel eller Hollande ser ut til å være særlig fornøyd med hvordan den frittalende engelskmannen fillerister deres respektive nasjoner.