Nytt

Med de enorme tallene på nyankomne og stadig høyere prognoser, tok det ikke lang tid før tyskernes velkommen-kultur begynte å dabbe av.

Den tyske, statseide fjernsyns­kanalen ZDF har latt gjennom­føre en undersøkelse om innvandrings­bølgen blant tyskerne, og kan rapportere om store endringer i stemningen.

I september rapporterte kun 34 % at de mislikte regjeringens flyktninge­politikk. I den nye under­søkelsen sier nå 59 % av de spurte at de er av den oppfatningen.

I tillegg sier 90 % (!) at de ønsker å begrense antallet flyktninger. 72 % av tyskerne mener mottaket av flere flyktninger må opphøre, og 81 % er tilhengere av strengere grense­kontroll.

Kansler Merkel har sagt at «Tyskland klarer dette». I under­søkelsen sier 63 % av tyskerne at de tviler på om landet klarer det.

Imens marsjerer PEGIDA, med flere tusen nye deltagere i mandags­demonstrasjonene. Noen har sogar laget et symbolsk grense­gjerde for å holde migranter ute.

 

Die Welt
Die Welt