Nytt

Tyske myndigheter anslår i en ny, intern prognose at det vil komme 1,5 millioner asylsøkere til landet i løpet av 2015, hvilket er en betydelig økning sammenlignet med forrige prognose – inntil videre fortsatt offisiell – på mellom 800.000 og en million.

Dette går frem i en artikkel Bild offentliggjør mandag, som nyhetsbyråer og andre tyske aviser fikk nyss om søndag. Saken er også omtalt i Die Welt.

Denne vel nokså oppsiktsvekkende nyheten er meget kort omtalt på nettsidene til NRK, mens den mer omfangsrike meldingen som NTB forfattet over temaet sent i går kveld, inntil videre ikke ser ut til å være gjengitt i sin helhet hos andre enn Dagens Næringsliv, Nettavisen og Bergens Tidende.

Tysklands regjering begynner åpenbart å bli betenkt:

– Vi må begrense antall flyktninger som kommer til Europa, sier den tyske finansministeren Wolfgang Schäuble til tysk TV søndag.

NTB-meldingen bekrefter også det som Sunday Times skrev den 27. september, og Financial Times allerede den 21. september, omtalt her for fem dager siden, om at strømmen av asylsøkere vil bli forsøkt håndtert ved hjelp av en avtale mellom EU og Tyrkia. Frankfurter Allgemeine mener å vite at det mandag skal finne sted et toppmøte mellom de to partene, representert ved presidentene Juncker og Erdogan.

Der skal EU og Tyrkia diskutere planer som gjør det mulig for Tyrkia å etablere seks nye flyktningleire med plass til to millioner mennesker. Leirene skal delvis finansieres av EU. Dermed vil presset på EUs mottaksapparat, og særlig for landene som berøres av flyktningenes og migrantenes reiserute via Balkan til Tyskland, dempes.

Som motytelse skal Tyrkia få på plass en avtale som gjør at landets egne innbyggere kan reise visumfritt til EU, etter det avisen erfarer.

juncker-og-erdogan
Om det er opp til disse to, kan 75 millioner tyrkere få reise visumfritt til EU.

Den frie bevegeligheten internt i EU/EØS/Schengen-området er altså planlagt utvidet til et stort og folkerikt, muslimsk land, som om noen år kan ha flere innbyggere enn Tyskland – bak lukkede dører, uten at unionens eller avtalepartnernes medlemsstater ved sine folkevalgte representanter blir rådspurt.

En demokratisk konkurs blir vanskelig mer dundrende enn som så.

Fri bevegelighet av mennesker ville langt på vei gjøre Tyrkia til EU-medlem, med store konsekvenser også for Norge – sannsynligvis større enn for EU-medlemmet Storbritannia, som har rettsforbehold overfor unionen. Men som vi etterhvert er vant til: Jo større konsekvenser, desto mindre omtale og diskusjon.