Innenriks

Byrådet fjerner støtten på én million til Human Rights Service i budsjettforslaget for 2016. Det er FrPs svekkede stilling som gjør et slikt fremstøt mulig.

Dermed får HRS mer enn halvert støtten fra det offentlige. Det er en klar maktdemonstrasjon.

Pengene sitter ellers løst til andre formål.

  • Stiftelsen Alternativ til vold får økt støtten med 750 000 fra 2,37 millioner til 3,12 millioner.

  • Stiftelsen Fontene og Fontenehuset får litt over to millioner mer enn i fjor, totalt 7,152 millioner, men Fontenehuset Oslo Øst mister omtrent én million kroner.

  • Malmøgaten kultur- og aktivitetssenter får 500 000 kroner mer enn i fjor, da de fikk 1 950 000 kroner.

Men dette er forslag, alt avhenger av hvem som skal styre Oslo de neste fire årene:

Men endringene er ikke endelige. De som opplever kutt vil kunne bli reddet når budsjettet skal gjennom bystyret – enten med et borgerlig eller et rødgrønt flertall.

Og tilsvarende kan ikke de som har fått mer penger juble helt ennå. De kan fortsatt hentes ned på jorden.

 

osloby.no