Aftenposten skriver i sin leder at det kreves frivillig mobilisering for bosetting av flyktninger. Det offentlige kan ikke gjøre jobben alene. Private som villig stiller bolig til disposisjon og lokalmiljøer som engasjerer seg må ikke bare bli et blaff.

Akter Aftenposten, med sin stab, å gå i bresjen for det private initiativ for bosetting av flyktninger?

Jobben kan ikke overlates til det offentlige alene. Vi må være forberedt på at økningen fortsetter. Ingenting tyder på at presset mot Europa avtar.

Den frivillige mobiliseringen er viktig, enten den skjer på nettsider der private kan registrere ledig husrom, eller ved at lokalmiljøer engasjerer seg. Dette må ikke bare bli et blaff, utløst av de nesten uvirkelige scenene fra flyktningkaoset i Europa de siste ukene.

Det holder ikke med hva som betales over skatteseddelen. Det å få en befolkning som gjør nabolaget tildels ugjennkjennelig er heller ikke nok. Det er ikke fullkomment før vi innlosjerer de fremmede i våre egne stuer.

Aftenposten

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂