Kort

22,8 % av syrerne i alderen 30-59 år i Danmark er sysselsatt – laveste andel av alle opphavsland, ifølge Danmarks Statistik (rapport s. 44).