Nytt

«Religionsmekler» og prost Trond Bakkevig sier til Vårt Land lørdag 19. september at ekstreme jødiske bosettere på Vestbredden kan sammenlignes med medlemmer i Den islamske stat.

Bakkevig leder rådet for religiøse institusjoner i det hellige land og følger den israelsk-palestinske konflikten tett. Vårt Land skriver at han gjennom hyppige reiser til Israel og Vestbredden prøver å holde i gang en fredsdialog mellom muslimske, kristne og jødiske ledere.

Om ytterliggående bosettere sier Bakkevig til Vårt Land:

Begge disse gruppene har en teokratisk begrunnelse for at de skal ha råderett over visse landområder. For IS handler det om å gjenopprette det muslimske kalifatet. For en ytterliggående bosetter handler det om å gjenreise Davids rike.

Da Vårt Lands Geir Ove Fonn påpeker at bosetterne ikke bruker samme brutale metoder som IS, svarer Bakkevig:

Nei, de driver ikke med halshugging, og volden har en annen karakter. Ytterliggående bosettere river opp palestinske olivenlunder og sjenerer seg ikke for å bruke vold mot sovende palestinske familier. Det er ikke en militær bevegelse som IS, men det er samme type ideologi, fulgt av voldsutøvelse.

Samme type ideologi?

Av en eller annen grunn spurte aldri Geir Ove Fonn hvem av IS eller jødene Bakkevig ville foretrukket, dersom han skulle bli tvunget til å velge.