Kort

Det er et stort etterslep på vedlikehold av barnehager og skoler i Oslo.Osloby

Av 360 kommunale barnehager i Oslo er bare 110 i topp stand. 150 av dem trenger enten større eller mindre rehabilitering.
—-

Byrådet vil bruke 1,9 milliarder kroner på rehabilitere skoler de neste fire årene. Med tempoet byrådet legger opp til, vil det ta minst 20 år å komme i mål. Ap støtter det.Osloby