Innenriks

Mens EU-statene Danmark, Storbritannia og Irland kan velge å stå utenfor EUs mye omtalte plan for fordeling av flyktninger på grunn av det såkalte rettsforbeholdet disse statene har tatt overfor unionen, er det muligens ingen vei utenom at Norge må bære en del av byrden i egenskap av assosiert stat:

Norge vurderer for øyeblikket å delta i en EU-dugnad om å fordele 160.000 asylsøkere.

I tillegg til dugnaden foreslår EU-kommisjonen en permanent kvoteordning innenfor det såkalte Dublin-samarbeidet om asyl. Den endringen betyr at en bindende kvotefordeling skal slå automatisk inn i fremtidige flyktningkriser.

Om en slik tekst vedtas i EU, vil ikke Norge ha noe valg lenger. Vi er med i Dublin-ordningen, og endres den, gjelder bindende kvoter også Norge.

– Assosierte land må godta Dublin-lovverket og utvikling av det uten unntak, heter det fra Kommisjonen.

Om Norge ikke opphever det aktuelle avtaleverket, vil altså EU i praksis bestemme hvem som skal bo i Norge. En større og mer udemokratisk tilsnikelse av mandat er det ikke lett å tenke seg.

 

Hegnar/NTB