Nytt

EUs innenriksministre skal i dag forsøke å hanskes med menneske­strømmen i et krisemøte – tilsyne­latende den eneste formen for møter som holdes på toppnivå i unionen.

EU-kommisjonen erkjenner at det må tas grep for å hindre anarki, men har i utgangs­punktet en innstilling som må kalles asylant­vennlig. Betyr det at asyl­lobbyen applauderer kommisjonens ideer?

Det gjelder i alle fall ikke Günter Burkhardt, som er talsmann for den tyske NGO-en Pro Asyl.

I et intervju med AFP omtalt i Die Welt avviser Burkhardt for eksempel kommisjonens tanker om å opprette såkalte «brenn­punkt­sentre» for registrering og søknads­behandling i viktige ankomstland som Hellas og Italia, da dette etter hans oppfatning er ensbetydende med en grovt menneske­retts­krenkende «inne­sperring av titusenvis av mennesker» i enorme internerings­leire. Konsekvensen ville uunngåelig bli at flere forsøker å ta seg illegalt inn i Europa, mener han.

Innvendingene tar ikke slutt med det:

Burkhardt kritiserte igjen Junckers fordelings­plan, som skal diskuteres av EUs innenriks­ministre på mandag, men vil møte motstand særlig i Øst-Europa. «Tvangs­fordelingen vil mislykkes akkurat som Dublin-systemet,» sa han. «Ingen syrere, irakere eller eritreere vil la seg fordele til østeuropeiske land, hvor de hverken har familie­medlemmer, venner eller utsikter til et godt liv.»

Brussels planer er «virkelighets­fjerne lekeplaner fra et glasshus,» avslutter Burkhardt, noe omverdenen også har innsett. Det eneste som er sikkert, er at den politiske famlingen ikke vil sende noe signal til potensielle migranter om at reisen ikke er verdt forsøket.

 

Die Welt