EU-kommisjonen offentliggjorde mandag tre såkalte rekommandasjoner om fornybar energi. 

De slår fast at EU-landene må sette fart i fornybarutbyggingen, skriver Dagsavisen.

«Forsinkelser i konsesjonsprosessene øker risikoen for at man ikke i tide når energi- og klimamålene, og at det øker kostnadene på prosjektene,» skriver kommisjonen.

For Norges del er det særlig to av disse tre dokumentene som er kontroversielle.

Det er snakk om steder der myndighetene skal hurtigbehandle utbygging av sol- og vindkraft, slik at konsesjonsbehandlingen går meget raskt.

Eksempler på slike steder kan være områder nær veier, jernbane, industriområder, parkeringsplasser eller områder som ikke egner seg for jordbruk.

En utbygger vil i slike områder kunne sette i gang i løpet av måneder etter at søknad er sendt, og disse områdene skal være klare innen februar 2026.

Fornybardirektivet er EØS-relevant, men reglene om hurtigbehandling av konsesjoner er meget kontroversielt etter at man i Norge i realiteten har gitt kommunene vetorett når det gjelder vindkraftutbygging.

Flere av tiltakene som kommisjonen nå legger frem som råd, kan komme som mer bindende pålegg senere.

 

 

Kjøp bøker fra Document!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.