Strømprisen øker kraftig, og det snakkes om alvorlig kraftmangel i Europa til vinteren. Hos NRK gjør man sitt beste for at vi ikke skal tro at energikrisen skal settes i sammenheng med «grønt skifte».

Prisene på både gass og strøm går til værs, og skaper store problemer både for industri og private husholdninger. Om det blir en kald vinter, kan energisituasjonen bli enda verre de kommende månedene. I enkelte europeiske land er det for alvor snakket om strømrasjonering.

Slike tiltak forbindes vanligvis med Nord-Korea og andre tilbakestående og vanstyrte nasjoner.

For den armeen av politikere, journalister og PR-folk i kraftselskapene som lenge har heiet frem noe de kaller grønt skifte, er det viktig at energikrisen blir «forklart» slik at ikke de selv stilles i noe uheldig lys.

Energiproblemene må for all del ikke sette settes i sammenheng med «grønt skifte».

Derfor utvikles nå en egen form for villedende kommunikasjon omkring dette. NRK Dagsrevyen står ikke uventet sentralt i bortforklaringskampanjen. Torsdag 6. oktober kunne Dagsrevyen «informere» om at problemene i Europa blant annet skyldes at det har «blåst lite i Tyskland i sommer».

NRK lar altså være å nevne at Tyskland, som et ledd i Merkels «grønne skifte», har bygget ned sin egen fossile kraftproduksjon. I stedet har man satset på «fornybar energi» som viser seg å være en illusjon i den virkelige verden.

Her i landet har vi ifølge samme sending i NRK fått kraftproblemer fordi «det har vært lite regnvær i Sør-Norge».

Man unngår å gå inn på at Norge har eksportert betydelige mengder vannkraft til Europa. Dette er vannkraft som ellers kunne sikret nok energi til normale priser her i landet. Nå er den sendt ut av landet, til glede for aksjonærene i en håndfull norske kraftselskaper.

Hele denne spesielle situasjonen er naturlig nok heftig debattert blant annet i sosiale medier og andre fora som ikke sensureres av politisk korrekte agenda-medier. Her fremkommer synspunkter som passer dårlig sammen med eventyrene fra NRK og andre.

På Facebook-siden «Myter i norsk politikk (energi, klima, minoriteter m.m.).», tar energiekspert Odd Handegård et oppgjør med medienes desinformasjon for å «renvaske» det såkalte grønne skiftet i sammenheng med energikrisen. Her skrives det blant annet:

Ingen er egentlig opptatt av de fundamentale årsakene til energi-kaoset. Grunnen til at det blir kaos er selvfølgelig at EU ikke har klart å organisere sin energisektor på en måte som fungerer:

Man har redusert produksjonen av kjernekraft og kull uten å bygge ut fornybar energi som fungerer. Mye av utbyggingen gir ekstremt variabel kraftforsyning.

Det interne nettet i EU er for dårlig. Det finnes ingen effektiv styring av energipolitikken – i EU rår det frie markedet og de fire frihetene (fem hvis vi tar med den frie flyten av kraft). Det sentrale her er at de subsidierte kraftselskapene skal tjene mest mulig penger.

Situasjonen i Norge omtales spesifikt, og nokså nådeløst:

Og hovedfeilen i Norge er at vi har sluttet oss til kaoset i EU. Norske jurister har allerede prøvd å innbille norske forbrukere at Norge ikke kan stoppe eksporten av kraft fordi EU ganske sikkert vil sette i verk tiltak mot Norge (som importrestriksjoner på norske produkter).

Vi burde nå få fart i debatten om hva som må gjøres for at norske strømkunder skal kunne få en rimelig og stabil kraftforsyning. Løsningene finnes selvfølgelig – de har å gjøre med reorganiseringen av det frie strømmarkedet som ble opprettet for 30 år siden.

Norsk kraftbransje får sitt pass ettertrykkelig påskrevet:

Behovet illustreres av hvordan den norske kraftbransjen har eksportert uten å tenke på konsekvensene, heller ikke etter at alle måtte begripe at det kunne gå galt i år: Fra 1. mai til i dag har nettoeksporten fra Norge vært 9 TWh – hadde vi hatt denne strømmen, kunne vi nesten ha klart oss uten regn sørpå i oktober.

Spørsmålet er hvor lenge store medier som NRK kan få fortsette å fungere som PR-avdelinger for norske kraftselskaper og for en klikk grønne aktivister.

Avstanden mellom medienes stadig mer forvrengte historier og den virkeligheten folk opplever, kan vokse seg så stor at den blir umulig å håndtere selv i disse pengestinne og overbemannede redaksjonene.

Les også:

Europa trues av energikrise

 

Høst er lesetid: Bestill årets boknyhet, full av sjokkerende avsløringer:

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!


Bestill også:
Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Bli medlem, og få tilgang til alt vårt stoff straks det publiseres:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.