Nytt

Robert Crepinko, som leder nettverket mot organisert kriminalitet i Europol, EUs politi­samarbeid innen kriminal­etterretning, sier til AFP at antall menneske­smuglere som opererer i Europa, er estimert til 30.000.

Omlag 3.000, altså en tiendedel av disse, er beskjeftiget med den illegale menneske­transporten over Middelhavet.

«It is the top priority for sure, not only for Europol but for all member states,» Robert Crepinko, head of the organised crime network at the European Union’s police agency Europol, told AFP.

Problemet er at oppgaven er formidabel. 30.000 personer er et veldig høyt antall – flere ganger f.eks. antall «menn av ære» i den sicilianske mafiaen.

Et resultat av EUs manglende beskyttelse av sin yttergrense, er altså kriminalitets­fremkallende: Den gir en formidabel økning i mafia­kriminaliteten, som ikke mangler incentiver:

Migrant smuggling — combined with human trafficking for sexual and labour exploitation — now earns organised criminal gangs more than weapons and the drugs trade, according to the EU border control agency Frontex.

«It’s probably the most profitable business there is,» Frontex spokeswoman Izabella Cooper told AFP.

Crepinko legger til at etterforskning av de kriminelle nettverkene er vanskelig. Gruppene er fleksible, deltagerne er geografisk spredt, de kommuniserer via nettet og opptrer taktisk klokt.

Det er lett å konkludere at europeisk politi ikke er i nærheten av å være på høyde med situasjonen. Europas åpne grenser risikerer å skape flere forbrytere enn spritforbudet i USA. Det blir litt av et ettermæle for initiativ­tagerne.

 

AFP