Kommentar

Ødeleggelsen av Baalshamin-templet i Palmyra er noe mer enn en vandalisering av kulturarven fra IS’ side. Det er en krigserklæring mot vestlig sivilisasjon og all sivilisasjon over hodet.

IS sier med dette: Vi vil utradere historiske minnesmerker, uansett hvor kostbare de måtte være. Det er en bevisst handling.

Det er ikke slik at IS gjør dette av irritasjon eller fordi de ikke forstår bedre. Det er en kalkulert handling. Den sier: Vi vil ødelegge dere og alt dere står for.

Vestlige medier og vestlige ledere har vanskelig med å fatte hvor radikal trusselen er. De håper og tror fortsatt på en virkelighet der IS utgjør en trussel fra randsonen.

De har vanskelig med å ta inn over seg sammenhengen mellom ødeleggelsen av Baalshamin-templet og Ayoub el-Khazzanis forsøk på massakre på Thalys-toget til Paris fredag. De orker ikke en gang tenke på alle de tusen europeiske muslimer som har reist til Syria for å bli som togterroristen.

Ødeleggelsen av det uerstattelige templet er ment å si at ingenting av det Vesten står for har noen verdi. Enten det er historie, kunst eller mennesker: Alt og alle skal ødelegges.

Det skal gjøres på en mest mulig spektakulær måte. Journalister og hjelpearbeidere får skåret hodene av i ritualer som minner om aztekernes menneskeofringer. Utvelgelsen er ikke tilfeldig: Journalister står for det frie ord, og hjelpearbeidere for barmhjertighet.

Hva står Baalshamin-templet for?

Det står for den antikken verden, for den «cradle of civilization» som oppsto i møtet mellom Levanten og Middelhavskulturene representert ved Hellas og Rom. Palmyra var et sted for hybrider:

Baal_shamin_temple01(js)

The temple was originally a part of an extensive precinct of three courtyards and represented a fusion of oriental and Roman architectural styles. The temple’s proportions and capitals were Roman, while the elements above the architrave and the side windows represented the oriental (Syrian) tradition.The highly stylized acanthus patterns of the Corinthian orders indicate an Egyptian influence.[3] WIKIPEDIA.

I det fjerde århundre ble templet omgjort til kirke, nok en grunn til å ødelegge det.

palmyra.khaled.asaad

 

Bare noen dager tidligere var professoren som hadde tilbragt sitt liv med å kartlegge, studere og beskytte Palmyra, Khaled Asaad, henrettet på en åpen plass foran museet i byen. Også han fikk hodet skåret av. Det er en ydmykelse i døden: Å bli behandlet som en hund. Hans 81 år eller hans status spilte ingen rolle.

Destruction_of_the_Temple_of_Baalshamin

Hvilken dag som var den sorte dagen er usikkert. Men vitner mener at det var søndag 23. august at templet ble sprengt. Bare murbrokker er tilbake.

IS sender et tydelig signal: Ødeleggelsen er en ultimat handling. Liksom de sier at de elsker døden slik vi elsker livet. Kulturarven betyr ingenting for dem. IS vet at disse ultimate meldingene «unnerves» Vesten, får dem til å miste motet og forstanden.

De ønsker å ødelegge Vestens samfunn, demokrati, lov og rett, frihet. Men ikke bare det. Ved å ødelegge et 2000 år gammelt tempel viser de at de vil nullstille historien.

Grekerne kalte verden for kosmos, som betyr smykke. Den kosmiske orden var menneskenes og gudenes hjem.

IS vil ødelegge denne og erstatte den med en ny orden.

Det er den mest radikale krigserklæring siden bolsjevikene lekte med verdensrevolusjon og nazistene ville opprette Tusenårsriket.

Verden rygger tilbake for erkjennelsen av at det står foran en kamp som kan bli like ultimativ som krigen mot nazismen.