Nytt

IS har sprengt nok et tempel i Palmyra, det andre i rekken, melder Syrian Observatory for Human Rights. Det dreier seg om templet til Bel.Dailymail.com

At et nytt uvurderlig antikt bygg sprenges så kort etter at Baalshemin-templet ble ødelagt, tyder på at IS har tenkt å jevne alle skattene i Palmyra med jorden.

Verdenssamfunnet bør svare med å erklære IS som menneskehetens fiende, hostis humani generis. Det er hva man på norrønt kalte fredløs, eller en outlaw i det Ville Vesten. Hvem som helst kan ødelegge dem.

Men kommer det til å skje? FN har erklært ødeleggelsen av Baalshemin-templet for en krigsforbrytelse. Gjør det inntrykk på IS?

Hvis derimot IS ble erklært for hostis humani generis ville stater bli nødt for å velge. De som ikke ville gå med på en slik term ville ha stilt seg på nihilistenes og jihadistenes side. Termen ble brukt om pirater som var en pest og en plage for alle sjøfarende.

palmyra.bel.tempel

Men kommer FN til å bry seg, kommer araberlandene, kommer Europa og Vesten? IS viser tydelig at det går til krig mot verdensarven, mot sivilisasjonen? Kommer menneskeheten til å forsvare den?

A Palmyra resident, who goes by the name of Nasser al-Thaer, said IS militants set off a huge blast at 1.45 pm on Sunday.

‘It is total destruction,’ he said of the scene of the explosion. ‘The bricks and columns are on the ground.’

‘It was an explosion the deaf would hear,’ he added.

The resident said only the outer wall surrounding the Temple of Bel remains.

Constructed in 32AD, the temple was dedicated to gods worshipped by the Semites – a group of different cultures in the Ancient Middle East including Assyrians, Phoenicians, Hebrews and Arabs.

It stood on an artificial hill which dates back more than 2,200 years and lavish carvings of the then-known seven planets, zodiac signs and Makkabel the fertility god adorn the monolithic ceiling of its northern chamber.

The remains of a basin, altar and even a dining hall can be made out inside the temple. On the north-west corner is a ramp where sacrificial animals were once led into the building.

Antikke byggverk har vært rammet av jordskjelv opp gjennom historien. Det gjør det mulig å gjenoppbygge dem. Men IS sprenger steinene til brokker.

Templene har overlevd over 2.000 år. I hele denne tiden har de stått og overlevde alle mulige invaderende hærer og imperier, også islamske. Men de overlever ikke IS. Dette burde være en stor vekker for alle mennesker som ønsker å leve i siviliserte samfunn.

Den tyske dikter Heinrich Heine var fremsynt da han sa at de som ødelegger bøker senere vil ødelegge mennesker. Da nazistene laget sitt bokbål i Berlin 10. mai 1933 var det mange som erindret Heines ord.

Nå kan man si det samme om IS: De som ødelegger kulturskatter kommer også til å ødelegge mennesker. De viser en fanatisme og en destruksjonslyst og en motivasjon som er helt på høyde på med nazistenes.

Men den såkalt siviliserte verden tør ikke si det høyt, av redsel for å fornærme muslimer og muslimske land.

Slik blir de complicité i ødeleggelsen av sivilisasjonen.

Men slik bokbålet i Berlin innevarslet bål og brann i Europa, gjør IS ødeleggelser av kulturen det. Det som utspiller seg i Syria vil også spre seg til Europa. Hva skulle hindre dem i det?