Innenriks

Ordføreren i Stange, Nils A. Røhne har problemer med å lese arabisk og somalisk.

Ordfører Nils A. Røhne bekjenner at han har problemer med å lese arabisk og somalisk. Partikollega Hassan Ali Abdirasaaq har nemlig oversatt partiprogrammet til Ap.

Det er ikke først og fremst innvandrerne som skal sikre seg solide norskkunnskaper.

– Dette er første skritt for Stange Ap å tenke igjennom hvordan vi skal ha en mer bevisst holdning til informasjon om politikk for innvandrere. I neste runde burde alle partiene sette seg sammen.

Det fortelles også at Hassan Ali Abdirasaaq vil verne om demokratiet. Med et slikt språklig mangfold, hvor den ene ikke vet hva den andre skriver eller sier, så blir det kanskje «utfordrende» med demokrati?

Hassan Ali Abdirasaaq er føste innvandrer med verv i toppen, vil verne om demokratiet.

Papiravisen til Hamar Arbeiderblad 20. august. Kan dukke opp som egen artikkel her: h-a.no