Innenriks

Nordstrands blad skriver om et debattmøte om befolkningsvekst og vern i bydel Østensjø i Oslo. Møtet arrangeres av Miljøpartiet De Grønne. Det er en krevende øvelse man har startet på i Oslo. En invasjonsaktig tilflytting av fremmede mennesker som krever plass. Samtidig skal natur og bygninger vernes.

900px-Østensjøvannet_2012-04-29

Østensjøvannet. Foto fra Wikipedia

I Groruddalen foregår en stille protest mot utviklingen. Den opprinnelige norske befolkningen flytter fra området.

I bydel Østensjø er ikke flerkulturen like fremtredende, men det er store protester mot den nødvendige boligbyggingen for å ta i mot økningen av befolkningen.

Folk ønsker ikke for rask endring i nærmiljøet enten det er bygninger og infrastruktur, eller om det gjelder mennesker med fremmedartede kulturer.

Det er allikevel ikke så galt at det ikke er godt for noe. Politikerne ser i all hovedsak ut til å være fornøyd med det internasjonale miljøet som vokser frem.

Torsdag 13. august inviterer De Grønne i Østensjø til debattmøte om hvordan man skal verne miljøet samtidig som man møter befolkningsveksten.

—-

– Vi har mye å ta vare på i Østensjø. Østensjøvannet, markagrensa, gamle bygninger og utrydningstruede arter. Vi står også overfor store utfordringer med befolkningsvekst, behovet for nye boliger er stort. Hvordan løser vi dette, spør lokalpartiet i invitasjonen til kveldens møte.

—-

Det pågår flere store reguleringssaker i Bydel Østensjø, som er blitt mottatt med store protester fra lokalbefolkningen.

I paneldebatten møtes både politikere, utbyggere og engasjerte innbyggere.

nb.no