Tavle

Harald Føsker er utnevnt til ridder av St. Olavs Orden for sitt arbeid innen kriminalomsorgen. Føsker ble hard skadet i 22. juli terroren i 2011 da han befant seg i regjeringskvartalene. Selv med store skader står han ved sine prinsipper innen kriminalomsorgen. Hamar Arbeiderblad roser Føsker, men legger samtidig til en beklagelse. Hamar Arbeider ønsker å beklage samfunnsdebatten. Den er tilbake der den var før terrorangrepet. Er det innvandring som ikke ønskes debattert?

Intervjuet med Harald Føsker er tankevekkende. Resonnementene representerer de beste holdningene etter 22. juli, da det norske folk var opptatt av verdighet i stedet for hevn, og en korrekt rettsprosess. Dessverre har samfunnsdebatten på mange måter vendt tilbake til tiden før terrorangrepet. Terrorofferet Føsker står fortsatt fjellstøtt ved de prinsippene han har fulgt gjennom et langt yrkesliv. Det avtvinger respekt. Hamar Arbeiderblad