I 2012 reiste Mohammad til Syria, som en av de første fra det norske islamistmiljøet. Han kom tilbake til Norge etter noen uker.

Mohyeldeen Mohammad slippes snart løs i det norske samfunnet. For én måned siden mente fengselet at permisjon ikke var sikkerhetsmessig forsvarlig.

Mohammad har blitt flyttet fra fengsel til fengsel på grunn av bråk, vold og trusler, melder NRK. Om seks-syv måneder slipper han ut av høysikkerhetsfengsel.

Det er ti år siden jihadisten  ble et kjent navn i Norge.

«Kanskje får vi en 11. september eller 7. juli på norsk jord. Det er ikke en trussel, men en advarsel», sa Mohyeldeen Mohammad til flere tusen muslimer som hadde møtt fram på Universitetsplassen i Oslo 12. februar 2010 for å protestere mot trykkingen av karikaturtegninger i Dagbladet.

I fjor høst ble han dømt til to år og seks måneders fengsel for trusler mot Venstres Abid Raja.

Rehabiliteringen har vært så som så. Jihadisten har blitt flyttet fra fengsel til fengsel fire ganger det siste året på grunn av bråk, vold og trusler, ifølge Kriminalomsorgen.

NRK siterer fra dokumenter som viser vedtak om overføring fra fengsler på Østlandet:

Fra Oslo til Halden

Fra Halden til Hamar: «Det er ved avgjørelsen lagt vekt på hendelse som fant sted den 30.11.19. Vold mot innsatt på K-bygg. På bakgrunn av dette finner Halden fengsel det nødvendig med en overføring til annet fengsel for å opprettholde ro, orden og sikkerhet.»

Fra Hamar til Drammen: «(…) i mai 2020 ved flere tilfeller utvist uakseptabel atferd, herunder at han 10.05.20 ropte ut av vinduet «dere som puler barna deres kan drepes/brennes» eller lignende, at han 21.05.20 rettet drapstrusler mot betjenter ved at han uttalte «jeg skal drepe dere alle sammen» (sak henlagt journ.anm.) samt at han viste aggressiv atferd ved å kaste melkeglass i gulvet og matvarer i veggen med stor kraft og ropte og banket på dør og vindu.»

Fra Drammen til Ringerike: Frivillig overføring (Etter det NRK forstår ville det bli fattet vedtak om tvangsflytting, hvis Mohammad motsatte seg overføring)

Ringerike er et høysikkerhetsfengsel, og Mohammads søknader om permisjon har blitt avslått. Han er så farlig at det ikke er sikkerhetsmessig forsvarlig, mener Kriminalomsorgen. Også søknad om overføring til fengsel med lavere sikkerhet har blitt avslått.

Mohammad beklager seg over det ikke er blitt lagt tilstrekkelig til rette for rehabilitering i fengselet.

– Det er bekymringsfullt at kriminalomsorgen diskriminerer innsatte i norske fengsler ved at man glemmer rehabilitering og ikke tenker på tilbakeføring til samfunnet. Likhetsprinsippet bør gjelde alle, skriver Mohammad til NRK.

Også Mohammads advokat Øyvind Bratlien legger skylden på «systemet» for at hans klient fremdeles er en jihadist.

– Det er et stort paradoks at det systemet som er satt til å verne samfunnet, bidrar til å øke risikoen for samfunnet ved å skape så mye irritasjon og frustrasjon. Det fremstår så urettferdig og upresist at den enkelte innsatte skaffer seg et større nag til samfunnet, enn det han hadde da han kom inn. Sånn bør vi ikke ha det, sier Bratlien.

Kriminalomsorgen avviser kritikken.