Kommentar

Den første august hadde Aps Hadia Tajik en kronikk i Aftenposten hvor hun drøftet behovet for å holde Gud adskilt fra politikken. Mange sekulære mennesker nikker bekreftende til slike utsagn, men det sier noe om tiden vi lever i, når Hadia Tajik kan omtale Gud som Gud, uten å skille mellom kristendommens Treenighet og islams Allah.

Hadia Tajik skriver videre:

«Religion satt i system, ikke minst et politisk system, vil først og fremst være et middel for maktutøvelse. Ikke et middel for å skape nærhet til gud, dyrke religiøse fellesverdier som nestekjærlighet, solidaritet og antimaterialisme,» og videre at «det er ingen gode grunner for at religion skal være bærende for et politisk system.»

Nå er det vanskelig å forstå hva Hadia Tajik mener med «bærende for et politisk system,» men ethvert politisk system må ha et menneskesyn til grunn for statens aktiviteter, og et menneskesyn forutsetter en religiøs overbygning, det kommer ingen utenom, selv ikke Hadia Tajik. Men Tajik skjærer alle religioner over en kam når hun sammenligner muslimske selvmordsbombere og kristne korsfarere. Tajiks kritikk av korsfarere er den samme som for tiden rammer Olav Haraldssons kristning av Norge, men felles for dem begge er at kritikerne glemmer hva de kjempet imot. Det politiske prosjektet som forente så mange i middelalderens Europa hadde nettopp til hensikt å dyrke fellesverdier som nestekjærlighet, solidaritet og menneskeverd, problemet var at motstanderne ikke hadde til hensikt å gi seg uten kamp, slaveeiere og kvinneundertrykkere har det med det. Men for at staten skulle bli menneskelig, slik det kristne idealet tilsa, var kamp nødvendig. For mange oppleves det paradoksalt, men da har de ikke forstått den dype respekten for mennesket vi finner i kristendommen, med inkarnasjonen ble mennesket hellig, og det var statens oppgave å beskytte det. Det var faktisk da kristendommens Gud ble en del av politikken, at staten ble menneskelig.

Hva gjelder korsfarerne reiste de til Midtøsten av den grunn at kristne pilgrimer ble behandlet av muslimer slik kristne blir behandlet av IS i dag. Det var kristendommens Gud som inspirerte mennesker til å kjempe for de svakeste, i middelalderen med våpen i hånd, ikke fordi de ønsket, men fordi det var nødvendig. For i motsetning til dagens verden, så innbyggerne i datidens Europa forskjell på Gud og Allah. De visste at den ene ledet til frihet den andre til slaveri, de var villig til å ofre livet i kampen for det de trodde på. Korsfarertiden er derfor ikke den mørke epoke i Europas historie som dagens ideologi gjør den til, og det er et av de store paradoksene at en del av datidens muslimer foretrakk å leve i korsfarernes kongedømmer fremfor under sine egne. Allerede her aner vi en konflikt mellom Vesten og islam som fikk konsekvenser for arabernes og ottomannernes forhold til Europa. De skulle gå på offensiven og forsøke å erobre hele Europa, men av en eller annen merkelig grunn hører vi ikke noe om det. Bare om Vesten intervensjoner i Midtøsten, fra Napoleon til Bush. Hvordan kan toleranse være å systematisk nedvurdere seg selv og egen historie og fremstille vår egen helgenkonge som bloddryppende, mens hærføreren som beseiret korsfarerne hylles som en fredsfyrste?

Det ligger en verden snudd på hodet til grunn for et slikt verdensbilde. De fleste kjenner seg ikke igjen.

Jeg deler Hadia Tajiks ønske om å holde Allah utenfor politikkens verden, men neste gang hun ønsker å diskutere religionens plass i vårt politiske system, vil jeg sette pris på at hun skiller mellom kristendom og islam. Hun må gjerne ta avstand fra Allah, utfordringen er at i Norge 2015 ser man ikke forskjell på det som bygger opp og det som river ned, noe som er totalt ødeleggende for et effektivt forsvar. Det leder til at Tajiks angrep på Gud først av alt fungerer som et angrep på vår egen evne til å forstå hva som truer oss, vi blir blinde for ondskapens opphav, og det er vår tids største utfordring: vi vet ikke lenger hvor vi kommer fra, grunnlaget for vår sivilisasjon er forsvunnet med ønsket om å inkludere alle i et eneste stort Vi.