I kronikken Vi må vurdere dagens velferdsordninger og spørre: Treffer de riktig og rettferdig? serverer Torbjørn Røe Isaksen (H) Nikolai Astrup (H) et dystert bilde av fremtiden. Det slår fast i kronikken at våre nabolag skal endres drastisk og at terrorfaren vil øke. Det ser ut som om vi bare må finne oss i det.

Helt siden globaliseringsdebatten vokste frem på 1990-tallet, har det vært en økende bevissthet knyttet til grenseoverskridende utfordringer. Skillet mellom utenriks- og innenrikspolitikk blir stadig mer uklart. Den globale konkurransen, folkevandring og innvandring, klima og miljø, et økende utenforskap og ekstremisme griper rett inn i hverdagen, inn i folks arbeidsplasser, nabolag, velferdstjenester og trygghet.

Sikkerhetssituasjonen i Syria eller fattigdom på det afrikanske kontinent gir flere flyktninger der folk bor og flere trusler mot Norge.

Aftenposten

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629