Innenriks

I kronikken Vi må vurdere dagens velferdsordninger og spørre: Treffer de riktig og rettferdig? serverer Torbjørn Røe Isaksen (H) Nikolai Astrup (H) et dystert bilde av fremtiden. Det slår fast i kronikken at våre nabolag skal endres drastisk og at terrorfaren vil øke. Det ser ut som om vi bare må finne oss i det.

Helt siden globaliseringsdebatten vokste frem på 1990-tallet, har det vært en økende bevissthet knyttet til grenseoverskridende utfordringer. Skillet mellom utenriks- og innenrikspolitikk blir stadig mer uklart. Den globale konkurransen, folkevandring og innvandring, klima og miljø, et økende utenforskap og ekstremisme griper rett inn i hverdagen, inn i folks arbeidsplasser, nabolag, velferdstjenester og trygghet.

Sikkerhetssituasjonen i Syria eller fattigdom på det afrikanske kontinent gir flere flyktninger der folk bor og flere trusler mot Norge.

Aftenposten