Tavle

Cato Hemmingby forklarer i en kronikk i VG at vi er sårbare for skytevåpen, og at dette ikke er tatt høyde for. Dette høres mer ut som sunn fornuft enn rakettforskning.

Så her må noe gjøres, kanskje det ikke er nødvendig med tre års akademiske studier for å vokte et objekt? Som vi har sett i Tunisia så er det nødvendig med hurtig inngripen av væpnet personell for å hindre stor dødelighet.

Livakttjenesten for utvalgte personer er i alle fall styrket. Hva så med Kongevakten som beskytter vårt styre og Heimevernet som kan forsterke første linje? Kongevakten halveres i et av alternativene som Forsvarssjefen har under utarbeidelse. Heimevernet kan miste 12000 mann i et annet av forslagene som Forsvarssjefen utreder.

Hva er så fokus for Statsministeren?  FN’s generalsekretær Ban Ki-moon kommer til Norge ifm en internasjonal konferanse om utdanning.

Og bakom åsen synger IS og den russiske president Putin.