Kort

Tittelen er hentet fra Sigurd Skirbekk sitt innlegg i Morgenbladet 5 jun 14. Innlegget er vel verd å lese, og ble aktualisert i dag ved lederen i dn.no «For lite hjelp til syriske flyktninger» (bak betalingsmur). Lederen påpeker at hjelpeorganisasjonene var skuffet over ikke å få en milliard ekstra til arbeidet i nærområdet, men minner dem samtidig om at de selv gjorde det til hovedsak å få flest mulig til Norge . Men det var ikke penger til begge deler. Hadde de satset på å hjelpe flest mulig, så kunne resultatet blitt anderledes.  Innkluderingsminister Solveig Horne sier at det er urealistisk å bosette 500 ekstra syrere i år. dn.no

Tid for ettertanke og realitetsorientering?